Thursday, 24 March 2011 | Constituci├│ de l'Associaci├│

El dia 24 de març del 2011, es va realitzar l'acta de constitució de l'associació. En aquesta acta vam distribuir els càrrecs i la firma de l'acta fundacional de l'assoaciació.